Kursy i szkolenia
Nauczamy 6 języków
nauczamy 6 języków
Sprawdź się

Rozwiąż krótki test i poznaj swój poziom znajomości języka

e-Learning

Utrwalaj materiał w wolnej chwili siedząc w swoim ulubionym fotelu.

Słownik

Przetłumacz nowe słówko i poznaj jego znaczenie za pomocą słowników on line.

Metody

Metoda Constans plus

Celem nauczania w naszym Centrum jest systematyczne rozwijanie czterech sprawności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia.

W naszej metodzie w ramach jednego spotkania lektor wprowadza studentów w rytm pracy przy pomocy tak zwanej "rozgrzewki", polegającej na szybkiej konwersacji przypominającej słownictwo z poprzednich spotkań, opartej na pobudzaniu słuchaczy i na odrywaniu ich od rzeczywistych problemów, zwykłe blokujących percepcję. Po rozgrzewce, w płynny sposób, wprowadzane są nowe jednostki leksykalne i zagadnienia gramatyczne, wyjaśniane o tyle tylko, o ile wyjaśnienie ma rzeczywiście praktyczny sens. Uważamy bowiem, że kryterium skuteczności nauczania jest umiejętność szybko reagującej wypowiedzi, bez zastanawiania się, czy użyta struktura gramatyczna ma jakiś sens, czy też nie. Jedynie reakcja rozmówcy wskazuje na to, czy nasza wiedza językowa jest do czegoś przydatna. Po wprowadzenie nowego materiału następuje ciąg dalszy konwersacji, już z użyciem nowych elementów, których studenci uczą się tylko i wyłącznie w trakcie spotkań i tylko w takim wymiarze, w jakim zostały wprowadzone. Mamy na uwadze, że pamięć jest w stanie zatrzymać nie więcej niż 25 nowych jednostek leksykalnych. W związku z tym dbamy o to, aby zostały one przyswojone w doskonałym stopniu (wracając w miarę możliwości do trudniejszych słów i zwrotów także w trakcie następnych spotkań). Ten tryb nauczania wymaga specjalnych zdolności koncentracji od lektorów, którzy muszą faktycznie i nieustannie kontrolować proces przyswajania wiedzy przez słuchaczy.

Metoda Komunikatywna

Metoda komunikatywna jest jedną z głównych i najbardziej rozpowszechnionych metod nauki języków obcych w ostatnich latach. Zajęcia oparte są tutaj na podejściu komunikatywnym (Communicative Approach), który zakłada szeroko pojęte kształcenie wszystkich umiejętności językowych w celu sprawnej i bezproblemowej komunikacji w kraju obcojęzycznym. Głównym założeniem metody jest komunikacja w języku obcym w aranżowanych sytuacjach życia codziennego. Ćwiczenia lekcyjne są tak zaprojektowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Ich celem jest przekazanie sobie pewnych treści i załatwienie określonych spraw. Stąd różnorodność dialogów, symulacji, odgrywanie ról, gier, zabaw, zgadywanek i dyskusji prowadzonych w parach i w małych grupach, gdzie uczeń angażowany jest do swobodnego porozumiewania się w poznawanym języku. Dlatego też, duży nacisk kładzie się tutaj na wypowiedzi ustne i konwersacje, natomiast zagadnienia gramatyczne omawiane są wyłącznie po to by komunikacja nie była w żaden sposób utrudniona. Gramatyka nie jest celem samym w sobie lecz środkiem niezbędnym do prawidłowego układania zdań i wypowiedzi ustnych czy tez pisemnych. Wpleciona w konteksty zdaniowe i semantyczne, tłumaczona w sposób przejrzysty i obrazowy oraz ćwiczona w formie rozrywki, zabawy czy też podczas ćwiczeń konwersacyjnych staje się przyjemna i łatwo zapada w pamięć. Nasze kursy obfitują także w wiadomości z zakresu kultury, obyczajów i tradycji danego kraju obcego, by w pełni posiąść umiejętności zrozumienia obcokrajowców.

Lektorzy w naszym Centrum wykorzystują w nauczaniu osiągnięcia nowoczesnych metod oraz koncepcji lingwistycznych w zależności od realizowanego materiału, jego zakresu tematycznego i gramatycznego, odpowiednio dostosowując je do poziomu grup, jej liczebności oraz tempa pracy. Oprócz podręczników, w swojej pracy korzystają z materiałów autorskich, jak również technik opartych na materiałach audio-wizualnych. Prowadzący zajęcia pełni rolę koordynatora, angażując uczniów do pracy w parach lub w grupach, oraz aktywizując słuchaczy do czynnego udziału w zajęciach.

Metoda Callana

Metoda Callana została opracowana w latach 60-tych przez Robina Callana. Na przestrzeni lat jej skuteczność została doceniona przez wiele autorytetów nauczania języka angielskiego. Dzięki niej nauczysz się języka cztery razy szybciej, bez względu na to jakie zdolności językowe posiadasz lub w jakim jesteś wieku. Twórcy metody gwarantują, że tą metodą można w szybkim czasie nauczyć każdego.

Forma zajęć opiera się na dynamicznej konwersacji, a sekretem skuteczności metody jest bardzo intensywna praca na zajęciach. Oszczędza to Twój czas, gdyż nie musisz odrabiać prac domowych. Ci, którzy chcą jednak jeszcze bardziej przyspieszyć proces nauki mogą wykonywać dodatkowe ćwiczenia, również przy użyciu nagrań.

Naszym celem jest osiągnięcie przez Ciebie rozumienia języka angielskiego mówionego z prędkością minimum 180 słów na minutę. Taka bowiem prędkość mówienia jest naturalna i optymalna również w przypadku języka ojczystego. Uczyć się języka obcego należy szybko. Trzeba szybko mówić i "szybko słuchać" dzięki temu unika się myślenia w języku ojczystym.

Szybkie tempo nauki pozwala zapomnieć o nudzie, a dzięki systemowi powtórek umożliwia trwałe zapamiętanie materiału. Materiał podzielony jest na małe partie, z których każda kończy się egzaminem. Dzięki takiemu podejściu każdy uczący się znajduje się w grupie o odpowiednim dla niego stopniu zaawansowania.

Każdy słuchacz musi w trakcie zajęć słuchać i mówić, nie ma możliwości, aby uczestniczyć w zajęciach, nie ucząc się. Dzięki temu, iż wszyscy mówią, przełamiesz swoją nieśmiałość i osiągniesz płynność mówienia. Metoda Callana osiąga tak dużą skuteczność, poprzez bombardowanie uczniów ciągle tymi samymi pytaniami, aż do momentu, w którym będą oni rozumieli i odpowiadali z odpowiednią prędkością. Przeważnie osiąga się ten stan po 4-5 powtórkach. Podstawowa zasada więc brzmi:

"Im więcej powtarzasz, tym więcej się uczysz."