Kursy i szkolenia
Nauczamy 6 języków
nauczamy 6 języków
Sprawdź się

Rozwiąż krótki test i poznaj swój poziom znajomości języka

e-Learning

Utrwalaj materiał w wolnej chwili siedząc w swoim ulubionym fotelu.

Słownik

Przetłumacz nowe słówko i poznaj jego znaczenie za pomocą słowników on line.

Kursy

Kurs dla gimnazjalistów

Kurs dla gimnazjalistów jest dostosowany do potrzeb słuchaczy w wieku gimnazjalnym. Nauka języka trwa od października do maja. Program nauczania, który stosujemy, sprawia, że przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego nie przysparza żadnych trudności. Podczas trwania kursu słuchacze znajdują się również pod stałym nadzorem metodyka. Materiały szkoleniowe jak i cały program jest zbudowany pod kątem jak najlepszego przygotowania do pierwszego w życiu ważnego egzaminu. Nauka przebiega w przyjaznej atmosferze. Lektor na bieżąco kontaktuje się z rodzicami, co ma na celu kontrolę postępów w nauce oraz omówienie najistotniejszych spraw związanych z procesem nauczania. Młodzież uczy się z nowoczesnych podręczników materiałów dodatkowych, również wydawnictw obcojęzycznych. Podczas kursu często są wykorzystywane techniki multimedialne dla wzbogacenia programu. Kurs kończy się próbnym egzaminem jak również uzyskaniem certyfikatu. Każdy z kursantów ma prawo do korzystania z bezpłatnych konsultacji lektorskich, odbywających się co tydzień w naszej szkole.

Kurs dla licealistów

Nauka trwa od października do maja. Podczas kursu lektor dokłada wszelkich starań, aby uczniowie potrafili porozumiewać się bez problemów w języku obcym. Licealiści mają także możliwość po ukończeniu kursu przystąpienia do egzaminów FCE oraz CAE. Atmosfera na zajęciach jest przyjazna i motywuje do dalszej nauki w domu. Tematyka zajęć odzwierciedla zainteresowania młodzieży. Lektorzy oprócz podręczników stosują inne materiały np. często korzystają z prasy obcojęzycznej. Dzięki takim kursom uczniowie mogą rozwinąć wszystkie umiejętności językowe ( mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie ). Nacisk kładziony jest przede wszystkim na swobodną komunikację. Słuchacze w trakcie trwania kursu pozostają pod stałym nadzorem metodyka który monitoruje postępy w nauce każdego z kursantów.
Każdy z kursantów ma prawo do korzystania z bezpłatnych konsultacji lektorskich, odbywających się co tydzień w naszej szkole.

Kursy dla maturzystów

Nauka trwa od października od kwietnia. Kurs ten skierowany jest do uczniów minimum trzecich klas szkół średnich. Dzięki niemu słuchacze mają szansę zdać maturę z wynikiem bardzo dobrym, zarówno tę na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zajęcia prowadzą Lektorzy z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. W kilku przypadkach są to aktywni egzaminatorzy maturalni. Na kursie ćwiczone są techniki egzaminu maturalnego, dzięki czemu słuchacze mogą bardzo dobrze opanować zadania maturalne. Lektor na bieżąco kontroluje postępy uczniów i zachęca ich do dalszej pracy w domu. Podczas kursu przeprowadzana jest dwukrotnie próbna matura, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu.
Każdy z kursantów ma prawo do korzystania z bezpłatnych konsultacji lektorskich, odbywających się co tydzień w naszej szkole.

Kursy dla osób dorosłych

Są to kursy dla osób mających ukończony dwudziesty rok życia. Nauka odbywa się w grupach o różnych stopniach zaawansowania.
Na podstawie wyniku testu online lub rozwiązanego na miejscu w szkole i krótkiej rozmowy z lektorem Kursant jest przyporządkowany do grupy reprezentującej jego poziom znajomości języka obcego.

Proponujemy naukę w grupach:

Podstawową metodą nauczania jest metoda CONSTANS plus która przygotowana jest pod kątem ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych (czytania, pisania , mówienia, słuchania). Szczególny jednak nacisk jest kładziony na konwersacje (ok. 60% czasu zajęć ). Proponujemy też kursy prowadzone metodą Callana.
Podczas zajęć Kursanci korzystają z różnorodnych materiałów szkoleniowych, od precyzyjnie dobranych podręczników po zaawansowane technologie multimedialne. Kurs kończy się napisaniem testu sprawdzającego jak również otrzymaniem certyfikatu.

Kursy specjalistyczne

Jako jedna z pierwszych szkół w Białymstoku wprowadziliśmy do oferty specjalistyczne kursy językowe. Aktualnie prowadzimy kursy o następujących profilach:

Program ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy w języku obcym z w/w dziedzin. Słownictwo, frazy, idiomy oraz konwersacje pomagają w zdobyciu umiejętności komunikowania się branżowym językiem obcym.

Warunkiem uczestnictwa w tych kursach jest znajomość języka obcego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym.

Kursy przygotowujące do zdania egzaminów międzynarodowych

Prowadzimy również kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych. Każdy kurs kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym przygotowanym i ocenianym według kryteriów międzynarodowych.

Prowadzimy kursy przygotowawcze do trzech najpopularniejszych egzaminów certyfikowanych: