Kursy i szkolenia
Nauczamy 6 języków
nauczamy 6 języków
Sprawdź się

Rozwiąż krótki test i poznaj swój poziom znajomości języka

e-Learning

Utrwalaj materiał w wolnej chwili siedząc w swoim ulubionym fotelu.

Słownik

Przetłumacz nowe słówko i poznaj jego znaczenie za pomocą słowników on line.

Statut

Constans Centrum Językowe jest placówką oświatową, której celem jest prowadzenie nauki języków obcych oraz języka polskiego dla cudzoziemców.

Programy nauczania

Nauka na terenie Constans-Centrum Językowe prowadzona jest indywidualnie oraz w grupach od 2 do 9 osób w trzech różnych systemach: tradycyjnym, przyspieszonym i intensywnym.

System tradycyjny

1 - 2 godziny lekcyjne stosowane dwa razy w tygodniu - jeden poziom osiąga się w trakcie jednego roku szkolnego. Grupy do 9 osób.

System przyspieszony

2 godziny lekcyjne stosowane trzy razy w tygodniu - jeden poziom można osiągnąć w trakcie jednego semestru. Grupy do 9 osób.

System intensywny

3 godziny intensywnej nauki na terenie Szkoły dziennie, jeden poziom nauki można osiągnąć w czasie 4 -5 tygodni. Grupa od 4 do 9 osób. Szkoła prowadzi naukę języków zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży przez 12 miesięcy w roku.

Organy placówki

Centrum Językowe jest nową działalnością firmy CONSTANS działającej od 1 lutego 1995 i posiadającej dział tłumaczeń, dział unijny , dział szkoleniowy oraz dział obsługi turystycznej.

Dyrekcja Szkoły

Dyrekcja odpowiedzialna jest za całokształt działalności placówki, a w szczególności za:

Prawa i obowiązki pracowników

Pracownicy:

Lektorzy mają prawo i obowiązek doboru programu i metod nauczania do potrzeb i możliwości uczestników oraz zatwierdzania swojego wyboru u Dyrektora Szkoły.

Prawa i obowiązki słuchaczy

Uczestnicy kursów:

Wszelkie środki finansowe na swoją działalność Szkoła uzyskuje z wpłat słuchaczy za pobierane lekcje.