Dla firm i instytucji
Nauczamy 6 języków
nauczamy 6 języków
Zaufali nam
Zamów audyt językowy

Kursy

Kursy ogólne

Są to kursy o ogólnym profilu programu nauczania. Proces edukacyjny rozpoczyna się przeprowadzeniem w firmie bądź instytucji tzw. audytu językowego. W czasie trwania audytu jest sprawdzamy poziom znajomości języka obcego poszczególnych pracowników, jak również wspólnie z przedstawicielem Firmy, omawiane są oczekiwania dotyczace szkoleń językowych.

Nauka odbywa się w grupach o różnych stopniach zaawansowania. Od poziomu podstawowego do zaawansowanego.

Na podstawie wyniku testu plasującego i krótkiej rozmowy z lektorem Kursant jest przyporządkowany do grupy reprezentującej jego poziom znajomości języka obcego.

Proponujemy naukę w grupach :

Podstawową metodą nauczania na kursach o profilu ogólnym jest metoda CONSTANS plus która przygotowana jest pod kątem ćwiczenia wszystkich umiejętności językowych (czytania, pisania, mówienia, słuchania). Szczególny jednak nacisk jest kładziony na konwersacje (ok. 60% czasu zajęć). Proponujemy też kursy dla szeroko rozumianego biznesu prowadzone metodą Callana. Podczas zajęć Kursanci korzystają z różnorodnych materiałów szkoleniowych, od precyzyjnie dobranych podręczników po zaawansowane technologie multimedialne. Kurs kończy się napisaniem testu sprawdzającego, jak również otrzymaniem certyfikatu.

Kursy specjalistyczne

Jako jedna z pierwszych szkół w Białymstoku wprowadziliśmy do oferty dla firm i instytucji specjalistyczne kursy językowe. Aktualnie prowadzimy kursy o następujących profilach:

Każdy z w/w profili obejmuje bardzo rozbudowany tematycznie zakres materiału dlatego podczas audytu przedstawiciel firmy określa szczegółowy zakres zagadnień, które mają być opracowane podczas zajęć.

Program ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy w języku obcym z w/w dziedzin. Słownictwo, frazy, idiomy oraz konwersacje pomagają w zdobyciu umiejętności komunikowania się branżowym językiem obcym.

Warunkiem uczestnictwa w tych kursach jest znajomość języka obcego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym.

Kursy przygotowujące do zdania egzaminów międzynarodowych

Prowadzi również kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych. Każdy kurs kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym przygotowanym i ocenianym według kryteriów międzynarodowych.

Prowadzimy kursy przygotowawcze do dwóch najpopularniejszych egzaminów certyfikowanych pod kątem pracy w firmach i instytucjach:

FCE (First Certificate of English)

FCE jest jednym z najczęstszych egzaminów Cambridge. Są to międzynarodowo uznawane egzaminaminy z języka angielskiego. Certyfikat jest respektowany przez większość anglojęzycznych uczelni i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów. Certyfikat FCE jest uznawany przez największe międzynarodowe firmy w Polsce i na świecie. Wszystkie certyfikaty Cambridge ( FCE, CAE, CPE) są honorowane przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego, wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej. FCE, CAE, CPE są ważne bezterminowo.

TOEIC (Test of English for International Communication)

Certyfikat TOEIC jest certyfikatem potwierdzającym znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC jest egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie, gdyż uznawany jest przez ponad 8000 firm, korporacji i organizacji. TOEIC jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.