Dla firm i instytucji
Nauczamy 6 języków
nauczamy 6 języków
Zaufali nam
Zamów audyt językowy

Zamów audyt językowy

Audyt językowy jest nowoczesnym narzędziem pozwalającym w sposób precyzyjny zweryfikować aktualny stan wiedzy z zakresu języka obcego u pracowników. To w bezpośredni sposób wpływa na późniejsza jakość procesu nauczania. W czasie audytu każdy pracownik jest oceniany pod katem tzw. obcojęzycznej komunikacji językowej.

Kolejnym zadaniem audytu jest poznanie konkretnych oczekiwań Firmy wobec edukacji językowej.

Przedstawiciel naszego Centrum wspólnie z przedstawicielem Firmy analizuje informacje o stanowiskach, konkretnych czynnościach, które winny być wykonywane w języku obcym.

Wyniki przeprowadzonego audytu są dostarczone do Państwa w formie szczegółowego raportu przygotowanego zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

Raport nie tylko opisuje stan płaszczyzny języków obcych w firmie, ale także zawiera prezentację celów na przyszły okres nauczania.

Prezentacja obejmuje proponowane metody nauczania, materiały szkoleniowo-dydaktyczne, zakres tematyczny, cykliczność i ramy czasowe szkolenia jak i dobór tzw. idealnego lektora.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej
usługi audytu językowego