Agencja tłumaczeń
Darmowa wycena
Zamów tłumaczenie
Zaufali nam

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia nie wymagające uwierzytelnienia tłumacza przysięgłego.

Najczęstsze dokumenty tłumaczone bez uwierzytelniania to:

Zajmujemy się również profesjonalnym tłumaczeniem dokumentów specjalistycznych z branż:

Tłumaczenia przysięgłe

Zwane też tłumaczeniami poświadczonymi, uwierzytelnionymi. Są opatrywane pieczęcią z imieniem i nazwiskiem tłumacza przysięgłego, ze wskazaniem języka, w zakresie którego ma on uprawnienia.

Na wszystkich tłumaczeniach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie przysięgłe lub odpis są odnotowane w repertorium oraz informacja czy tłumaczenie sporządzono z oryginału, kopii czy też z odpisu. Praca tłumacza przysięgłego regulowana jest przez ustawę z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Rozliczanie tłumaczeń jest wykonywane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego i rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2009 r.

Wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn. zm. (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 i z 2000 r. Nr 65, poz. 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 29 grudnia 2004 r.) zarządza się, co następuje: § 7. 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronicę uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu (rękopisu). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą. 2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronicę, za stronicę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.

W sytuacji, gdy obecność tłumacza przysięgłego wynika z przepisów prawa (np. w Urzędzie Stanu Cywilnego) lub dla zagwarantowania (np. kontrahentowi zagranicznemu) profesjonalnego charakteru spotkania tłumaczenia są tłumaczeniami przysięgłymi ustnymi.

Zapraszamy do kontaktu: 85 732 93 41.

Chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat naszej oferty.