Agencja tłumaczeń
Darmowa wycena
Zamów tłumaczenie
Zaufali nam

Tłumaczenia pisemne i ustne

Tłumaczenia pisemne

Zwykłe - niewymagające uwierzytelnienia tłumacza przysięgłego.

Specjalistyczne – wykonane przez tłumaczy specjalizujących się w poszczególnych branżach.

Przysięgłe - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia symultaniczne - przekład następuje w trakcie wypowiedzi osoby, której słowa są tłumaczone, bez przerywania tej wypowiedzi. Jest często wykorzystywane podczas konferencji, zjazdów i szkoleń dla większej grupy osób obcojęzycznych. Do sprawnej realizacji takiej usługi niezbędny jest odpowiedni sprzęt multimedialny i obsługa tzw. techników dźwięku.

Tłumaczenia konsekutywne - przekład ma miejsce, w przerwach wypowiedzi mówcy. Tłumacze wykonujący takie tłumaczenie wspomagają się często specjalistycznym systemem notacji. Ten rodzaj tłumaczenia stosowany jest podczas spotkań nie wymagających tłumaczenia symultanicznego.

Tłumaczenia szeptane- tłumaczenie realizowane dla jednego słuchacza, w sytuacji gdy potrzebne jest relacjonowanie na bieżąco tego co dzieje się na spotkaniu np. na posiedzeniu rady nadzorczej lub podczas rozmów handlowo-biznesowych.

Tłumaczenia ustne przysięgłe – przepisy prawa regulują w jakich sytuacjach wymagane jest tłumaczenie ustne przysięgłe np: podczas rozprawy sądowej, podpisywania aktu notarialnego z osobą nie znającą j. polskiego, w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz przy podpisywaniu umów z kontrahentami zagranicznymi w celu zagwarantowania poprawności tłumaczenia.

Nagrania studyjne z obsługą tłumaczeniową – kompleksowa realizacja nagrań studyjnych przez przygotowaną kadrę Nativ Speakerów z wcześniej tłumaczonymi materiałami tekstowymi.

Organizacja konferencji

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę różnego rodzaju konferencji, a także:

Nasza oferta obejmuje:

Zapraszamy do kontaktu: 85 732 93 41

Chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat naszej oferty.